Kerk & ICT

Refomail Klik hier om nummers van Refomail te downloaden

Tekst van de week uit: 2 Petrus 2 : 5

Thema - Noach

 

"En de oude wereld niet heeft gespaard, maar Noach, den prediker der gerechtigheid, zijn achttal bewaard heeft, als Hij den zondvloed over de wereld der goddelozen heeft gebracht."